Utdanning

Ønsker du Norges beste utdanning innen regresjonsterapi?

Vi tilbyr utdanning innenfor tre godkjente utdanningsløp engelsk eller norsk språklig.

Ny Innsikt (Norsk)

Ønsker du å utdanne deg til terapeut eller på en gjennomgripende måte arbeide med selvutvikling? da kan dette være noe for deg.

v/Gudrun Sanden (Godkjent lærer fra Earth) regresjonsterapeut NFRT
Tlf: 988 56 013E-Post: gudrun@veiledercoach.com
Les mer om utdanningen her.

PAST LIFE REGRESSION ACADEMY (Engelsk)

v/Andy Tomlinson(Internasjonal lærer og grunnlegger av akademiet)
E-post: regressionacademy@gmail.com

Akademiet gir internasjonal opplæring i Europa, Asia, USA, Sør-Afrika og Australia. Utdanningen omfatter hypnose, regresjonsterapi og livet mellom livene-terapi.
Andy Tomlinson har skrevet bøker om regresjoner til tidligere liv for å hjelpe studentene i utdanningen. Du kan se en video om tidligere liv og reinkarnasjon ved å klikke her. Du kan også besøke dette nettstedet med regresjonsterapeuter som er utdannet av Akademiet

RegresjonsAkademiet (Norsk)

For deg som ønsker å starte på din vei som terapeut, du som vil utvide din terapeutvirksomhet og for deg som ønsker å utvikle deg selv.
Utdanningen består av 1 introduksjonshelg og påfølgende 5 moduler à 4 dager.
Emnene er tidligere liv, nåværende liv, fremtid, energiforløsning og kroppsterapi.
Påbyggingsmodul med Livet Mellom Livene for godkjente regresjonsteraputer

Mer detaljert informasjon finner du på www.regresjonsakademiet.no
Kommede kurs se her.

Anita Lien
www.anitalien.com

Lærer  og terapeut ved RegresjonsAkademiet Ansvarlig for utdanningen i sørøst Norge

Adr.  Hole, Utstranda 359 – 3531 Krokkleiva, Tyrifjorden tlf. 467 99409. 
epost: anita@regresjonsakademiet.no

Anne Bodil Røsvik
Lærer og teapeut ved RegresjonsAkademiet,

Ansvarlig for midt og nord Norge

Lotus, Fjordgata 5, 7010 Trondheim
Telefon+47 92240422
Epost: post@regresjonsakademiet.no