Utdanning til Regresjonsterapeut?

Ønsker du Norges beste utdanning innen regresjonsterapi?

Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT) tilbyr utdanning innenfor to godkjente utdanningsløp.

I 2023 starter Regresjonsakademiet med ny utdanning på Krokkleiva ved Lotus Fløyen Tyrifjorden. Introkurs 22.-23 april og Oppstart av utdanningen 18. mai Les mer her.