Utdanning til Regresjonsterapeut?

Ønsker du Norges beste utdanning innen regresjonsterapi?

NFRT tilbyr utdanning innenfor tre godkjente utdanningsløp.

I 2022 starter Regresjonsakademiet med ny utdanning på Krokkleiva ved Lotus Fløyen Tyrifjorden. Les mer her.