Utdanning til Regresjonsterapeut?

Ønsker du Norges beste utdanning innen regresjonsterapi?

Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT) tilbyr utdanning innenfor to godkjente utdanningsløp.

I 2024 starter Regresjonsakademiet med ny utdanning på Krokkleiva ved Lotus Fløyen Tyrifjorden. Introkurs juni og august og Oppstart av utdanningen 18. september Les mer her.

Regresjonsterapiutdanning 2024/2025 Regresjonsakademiet avd. (Trondheim) starter opp 31. august.