Utdanning

8 b) KOMITÉ FOR EVALUERING/KVALITETSSIKRING AV EKSISTERENDE OG NYE UTDANNINGSINSTITUSJONER

Komiteen er et rådgivende organ for styret. Komiteen er et organ for evaluering og kvalitetssikring av godkjente utdannings institusjoner. Den skal også utrede/ innstille nye utdannings institusjoner for godkjenning i styret. Komiteen har som målsetting at godkjente og nye utdanningsinstitusjoner skal holde høy faglig kvalitet i henhold til NFRT’s utdannings plattform. Komiteen består av 2 – 5 representanter som må være godkjente terapeut medlemmer, jobbet med regresjonsterapi og vært medlem av NFRT i minimum 3 år. Representantene velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

Har du lyst til å utdanne deg som Regresjonsterapeut – her finner du mer info om de skolene som er godkjente av Norsk Forbund for Regresjonsterapi.

Har du utdanning fra andre skoler enn de som er godkjente fra NFRT kan du søke om opptak her.