Unni Helen Sørnes

UNNI HELEN SØRNES

Kontoradresse: Unity, Møllergaten 21, Oslo
og Måneveien 20, 1540 Vestby

Telefon: 64 95 10 21 / Mobil: 951 30 465

E-post: unnihelen@sornes.no

Hjemmeside: www.reisenterapeut.no

 Unni Helen Sørnes

Terapitilbud

  • Regresjoner til tidligere liv / Regresjonsterapi med kroppsterapi: 2 – 3 timer
  • Oppfølging (samtaler/kroppsterapi): Timebasis, vanligvis 1 time
  • Åndelig regresjon («Livet mellom livene»): 4 timer
  • Reisen – The Journey: 2-3 timer
  • Reconnective Healing – The Reconnection

Utdanning

  • Ettårig regresjonsterapi ved Past Life Regression Academy
  • Grunnkurs hypnoterapi ved Past Life Regression Academy
  • Åndelig regresjon (Michael Newton) ved Past Life Regression Academy

Relevante kurs

Praksis

Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene