Trine Lise Kamela Stjernholm

TRINE LISE KAMELA STJERNHOLM

Kontoradresse: Hjertet ditt vet,Strandgaten 6,  5013 Bergen, 5 etg

Mobil: 92 04 36 26

E-post: tlkstjernholm@gmail.com

Hjemmeside: www.regresjonsterapi-bergen.no

Org. nr. 991 914 935

Terapitilbud

 • Regresjonsterapi, ca 2,5 time
 • Livet mellom livene (LML) spirituell regresjon, ca 3,5 time
 • Kroppsterapi
 • Theta-healing
 • Soul Body Fusion
 • Hypnose Røykeslutt
 • Traume terapi
 • Livsveiledning
 • Spirit releasment
Utdanning2006 – 2007 utdannelse – Past Life Regression Academy, i Oslo med Andy Tomlinson. Jeg lærte hypno- og regresjonsterapi
Relevante kurs

 • 2007 tok jeg kurs i Reiki 1 og 2. Irene Evensen, Ekergarden, Sotra.
 • 2008 Theta Healing grunnkurs og videregående kurs 2, Ronny Larsen, Oslo
 • 2008 tok jeg tilleggsutdannelse, Past Life Regression Academy for regresjon til «livet mellom livene» (spirituell regresjon).
 •  2010 var jeg hos Pernille Ianev i København og lærte meg nye teknikker å jobbe med traumer og sjokk. Dr. Peter Levins lære. Somatic Experiencing/SE-metoden. Her jobber vi veldig sensitivt med kropens nervesystem.
 • 2011 Somatic healing 1 og 2 hos David Quigley, Alchemy Institute of Hypnosis, Oslo.
 • 2012 Repetisjonskurs med Theta Healing 1 med Jonny Bårdvik, Bergen.
 • 2012 Soul Body  Fusion SBF, 1 og 2 med Jonette Crowley, Bergen.
 • 2013 Advanced Energy ved Andy Tomlinson, (Past LIfe regression Academy, Dorset, England)
 • 2015 Past Life Regression Therapy Workshop, i Roma v/ Brian L. Weiss
 • 2016 5.4 og 7.4 The Power Within, Manifesting your dreams, Penny Francis (medium)
 • 2016 22.4 og 23.4, Channelling med Janet Trelore
 • 2017  1.-2.4. Shut off Commands, Accident Trauma Release, Hans Ten Dam, Tasso Internationals, fra Nederland
 • 2017 SRTA Convention, 26.-28.5 Expanding our horizon, Oxford, England
 • 2018 14. -16.9, NFRT seminar i Lierskog med Rob van Aert, Tasso institute Nederland
 • 2019 27.-28. april, Body Work og PTSD kurs med Janine Booij, fra Nederland, i Oslo
 • 2019 SRTA Convention, 31.5-2.6 Soul Evolution, Chateau de Bossey, Geneva, Sveits
 • 2021 Rediscovering Regression Therapy, A four day Review Masterclass, On-line Workshop with Trainer: Janet Treloar.
 • 2021 SRTA Convention 14th to 16th May – A Connected World
PraksisRespekt, glede og nyskjerrighet står høyt på min liste over verdier. Når du kommer til meg, kan du være helt trygg på at jeg ivaretar dine intensjoner på best mulig måte, og at jeg aldri vil gå inn i endringsprosesser eller annet hos deg som du ikke selv uttrykkelig ønsker.

Husk; ingen har ønsker eller drømmer uten samtidig å være utstyrt med de nødvendige ressursene til å oppnå dem. Noen ganger har vi kanskje litt «startvansker» og trenger hjelp til sorteringsarbeid for å finne disse ressursene.

Jeg er interessert i å dele min kunnskap til folk som ønsker forandring, være selvsikker og ta risikoen, intellektuelt, følelsesmessig og åndelig utvikling. Hvis du føler du har behov for det, så har du sagt ja til å være «herre i eget hus» – å ta ansvar for å skape ditt eget liv – ved å oppsøke noen som kan lytte og være en slags igangsetter. Da er jeg her hvis du kan bruke meg.
En bør ikke klamre seg til fortiden, men gå videre i livet, tilgi og akseptere. Dette kan jeg hjelpe deg med. Jeg får klienter fra hele landet til Bergen hvor jeg har basen min, men tar gjerne på meg oppdrag ellers i inn og utland.
Rådgivning mulig digitalt og aller helst personlig.
*************************************************************************
En klok gammle Cherokee-indianer lærte sine barnebarn om livet.
Og han sa til dem: «Jeg har en stor kamp inn  ei meg selv. Det er en kamp mellom to ulver. Den ene ulven står for frykten, sinne, misunnelse, sjalusi, sorg, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, avsky, mindreverdighet, løgner, stolthet og overlegenhet.
Den andre ulven står for gleden, fred, kjærlighet, håp, deling, godhet, ydmykhet, snillhet, vennskap, empati, generøsitet, sannhet, medildenhet og tro.
Den samme kampen som skjer i meg skjer i deg også og i alle andre mennesker.»
Barna tenkte over dette en liten stund og spurete deretter sin bestefar: «Hvilken ulv vil vinne?».
Og den gamle, kloke mannen svarte: «Den som jeg mater.»

Medlemsskap