May Irene Wikeby

MAY IRENE WIKEBY

Kontoradresse: Trondheimsveien 162A, 0570 Oslo

Mobil: 920 30 578

E-post: info@innsikten.no

Hjemmeside: www.innsikten.no

Terapitilbud

 • Regresjonsterapi
 • Hypnoterapi
 • Guidet Healing
 • Oppjustering

Utdanning

 • 2011: Somatic Healing, The Alchemy Institute of Hypnosis v/ David Quigley
 • 2011: Godkjent Integrert Hypnoterapeut v/ Pernille Ianev
 • 2010: Kurs i Sjokk og Traumer, Institut for Integrert Hypnoterapi v/ Pernille Ianev
 • 2009: Grunnkurs i Integrert Hypnoterapi v/ Pernille Ianev
 • 2006-2007: Ettårig regresjonsterapi ved Past Life Regression Academy
 • 2006: Hypnoterapi, The Robert Shields College
 • 2007: 5-Path, Five-Phase Abreactive Therapeutic Hypnosis, v/ Calvin D. Banyan, USA

Relevante kurs

 • 2006-: Guidet Healing og Oppjustering
 • 2004-2006: Godkjent hjelpelærer på kurs med Eric Pearl i Europa og Skandinavia
 • 2005: Godkjent Reconnective Healing Practitioner Level 4 og Practitioner Mentor
 • 2003-2004: Godkjent utøver i Reconnective Healing og Personal Reconnection
 • 2002: Silva Ultramind-metoden v/ Deborah Borgen
 • 1975-2003: Ansatt i Nordea, økonomisk rådgiver

Praksis

Livet blir mange ganger til noe helt annet enn hva man trodde og forventet. For min del startet helt nye retninger midtveis i livet, og da jeg var i slutten av 30-årene forsto jeg at jeg måtte begynne å se på livet mitt med nye øyne.

I 2001 fikk jeg anledning til å ta meg fri fra jobben i noen måneder, jeg dro alene til Italia og brukte tiden til å ta en opprydningsjobb i mitt indre. Det var for meg som mange andre, selv om vi har korte arbeidsdager føles det som om tiden ikke strekker til for å lytte til vårt indre.

Silva Ultramind
Jeg ble i 2002 anbefalt Silva Ultramind-metoden og jeg hadde stor glede av det jeg lærte der, og det er noe jeg anbefaler alle. Her lærer man sunne, positive måter å bli bedre kjent med seg selv på.

The Reconnection
Det neste var at boken The Reconnection av Eric Pearl ble anbefalt, og det var som om jeg kunne gjenkjenne mye av det han skrev der, og at det ble «aktivert» noe hos meg. 2003 fikk jeg være med på hans første kurs i Oslo med Reconnective Healing.

Sommeren 2003 sluttet jeg i Nordea, og i løpet av høsten begynte jeg med å jobbe med Reconnective Healing. Videre var jeg så privilegert at jeg de neste årene fikk anledning til å bli en av Eric Pearl’s mentorer og hjelpelærere i Europa. Og det innebar at jeg reiste rundt i Europa med Reconnection-teamet for å lære bort denne healing formen.

I løpet av 2006 ble det klart for meg at jeg var i videre utvikling i healing arbeidet, og at jeg måtte ut og stå på egne ben og i egen kraft. Jeg måtte gjøre et valg personlig for meg selv, for hvilken vei jeg tok videre, og i dag jobber jeg med den universelle guidingen jeg mottar.

Jeg vil presisere hvilken glede jeg har hatt av Reconnection og det budskapet Eric Pearl har til oss. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten den utviklingen som Reconnection ga meg.

Hypnoterapi
I 2006 utdannet jeg meg i Hypnoterapi hos Robert Shields College, hvor man kan jobbe spisset mot det ubevisste sinnet, hvor alle såkalte sannheter vi har samlet gjennom livet er lagret. Mange av disse «sannhetene» er tillærte sannheter som man kan endre gjennom selvhypnose. Dette var så interessant så jeg lærte mer fordypning i Hypnoterapi (5 Path) hos Calvin D. Banyan i USA.

Regresjonsterapi
2006-2007 tok jeg Regresjonsterapi hos Andy Tomlinson. Jeg hadde sett hva vi kunne gjøre med opplevelser fra nåværende liv, og ønsket å jobbe videre med dette i tidligere liv.

Det er viktig for meg at jeg sammen med deg finner arbeidsformen som løfter den enkelte frem i sitt fulle potensial, og i full trygghet. Jeg kan ikke gå veien for deg, men være en hjelp til deg slik at du kan makte å gå veien selv.

Medlemsskap

 • Norsk forbund for regresjonsterapi
 • Godkjent Healer i Det Norske Healerforbundet
Tilbake til terapeutene