Karin Danneker

Karin Danneker

Adresse: Nyköping, Sverige

E-post: karin.danneker@telia.com

Website: www.dannekersterapi.dinstudio.se

 karindanneker

Terapitilbud

  •  Gestaltterapi – 1 tim,
  • Regressionsterapi – 3 tim,
  • Andlig regression – 4 tim

Utdanning

Jag är diplomerad gestaltterapeut och diplomerad regressions- och LBL (andlig regressions)-terapeut.

På Gestalt Akademin i Skandinavien gick jag min 4-åriga utbildning till gestaltterapeut. I samband med utbildningen arbetade jag inom psykiatrin med både vuxna och ungdomar.

Jag har också under flera år arbetat med våldsutsatta kvinnor som terapeut på en kvinnojour.

På Past Life Regression Academy, som har sitt säte i Storbritannien och som bedriver utbildningar i flera länder i Europa och i Asien och som leds av psykologen Andy Tomlinson, gick jag min utbildning till regressionsterapeut och LBL-terapeut (andling regression när vi besöker andevärlden mellan liven). Här lärde jag mig även att frigöra främmande energier.

Jag har även gått på utbildning i USA hos Dr Brian Weiss, som är regressionsterapeut, psykiatriker och författare.

Relevante kurs

 

Praksis

Jag heter Karin och för mig är livet en resa som jag själv har valt för att lära och utveckla mig andligt.

På denna livsresa har jag arbetat inom olika områden som utbildning, jordbruk, ledarskap och mental hälsovård i olika länder och kulturer.

Regressionsterapi är ett fantastiskt verktyg för att hitta ursprunget till ett problem som idag stör din tillvaro. När du går bakåt i tiden och hittar och upplever det som en gång var början till ditt problem, så får du en bättre chans att hantera din livsprocess idag och du får också en djupare insikt i din egen livsplan.

Jag arbetar också med frigörande av främmande energier tillsammans med en vän och kollega som är ett professionellt medium. Vi arbetar med enskilda klienter och även med hus och hem. Den här verksamheten ökar ständigt.

Jag tar även emot klienter på engelska

Min mottagning finns i Nyköping och utanför Gnesta, söder om Stockholm.

Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi,
  • Spiritual Regression Therapy Association,
  • SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
Tilbake til terapeutene