Brit Rudskjær

Brit Rudskjær

Adresse: Skoleveien 26, 3296 Nevlunghavn

Mobil: 9705 4380

E-post:  brirud@live.no

 Brit Rudskjær
Terapitilbud

 • Regresjoner til tidligere liv
 • Oppfølging (samtaler/kroppsterapi)
 • Hypnoterapi (fobier, selvtillit, stress, søvnvansker m.m)
 • Røykeslutt
 • Vektreduksjon
 • Intuitiv healing
 • Energiforløsning
Utdanning

 • Ettårig regresjonsterapi ved Past Life Academy 2008
 • Hypnoterapi ved Past Life Academy 2008
Relevante kurs

 • Silva Ultramind 2005 og 2006
 • Healingkurs 2006
Praksis:

Etter å ha arbeidet med mat og matsikkerhet i flere år fant jeg ut at gleden for meg ligger i å arbeide med mennesker. De fleste som finner fram til denne terapien har nok kjent på motgang og utfordringer i livet og søkt svar på hva som er grunnen til dette. Jeg var intet unntak og trasket i motbakker og leitet med lys og lykter for å finne årsaken. Jeg skjønte intuitivt at det lå noe under som var skjult for meg enda.

Da jeg hørte en regresjonsterapeut presentere denne terapien, skjønte jeg at dette kunne være nøkkelen jeg hadde lett etter. Etter noen timers behandling var virkelig mye snudd; energinivå, tanker og følelser, selvbilde og forståelsen av hvorfor vi får disse utfordringene gjorde livet så mye lettere og mye mer interessant. Og ved å snu på ting i seg selv så gir det positive ringvirkninger i omgivelsene også. Det gir en dypere forståelse av alt rundt oss og ikke minst at det går an å bryte mønster en gang for alle.

Denne innsikten og muligheten ønsker jeg av hele meg å dele med mine medmennesker så de også kan bryte negative mønster og blokkeringer og leve frigjort fra disse. Og kanskje se at vi er alle er en del av den samme kilden. Dette gjør livet utrolig rikt og spennende.

Medlemsskap

 •  Norsk forbund for regresjonsterapi.
Tilbake til terapeutene