Marit Kjus Garden

MARIT KJUS GARDEN

Adresse: Vestbyveien 63, 1914 Ytre Enebakk (leier også terapirom på Unity-senteret i Oslo)

Telefon: 64 92 48 03Mobil: 954 62 206

E-post: ma-gard@online.no

 Marit Kjus Garden

Terapitilbud

  • Regresjonsterapi/Regresjoner til tidligere liv: ca 2 1/2 time
  • Hypnose: 1 – 1 1/2 time
  • Healing: Ca 1 time
  • Åndelig regresjon («Livet mellom livene»): Ca 4 timer

Utdanning

  • Regresjonsterapi og åndelig regresjon ved Past Life Regression Academy
  • Spesialpedagog/rådgiver
  • Tegnspråktolk

Relevante kurs

  • Reconnective Healing, level ll, hos Eric Pearl
  • Yoga (gjennom flere år)

Praksis

I mitt yrkesaktive liv (33 år) har jeg jobbet med mennesker og kommunikasjon i ulike settinger. Spesielt de siste 10 år har jeg fokusert på det”alternative”.

Gjennom ulike bøker fikk jeg en forståelse av at denne kunnskapen ikke kunne ligge uprøvd. Jeg skjønte gjennom lesingen at jeg i et langt liv hadde lett og prøvd å finne svar utenfor meg selv. I dag forstår jeg at jeg må lete i meg selv, og svarene kommer.
Gjennom egne regresjoner fikk jeg også beskjeder om at kunnskapen skulle deles med flere.

Jeg ønsker å dele erfaringer/kunnskap med andre gjennom ulike terapiformer der klientene får en forståelse av mulighetene og visdommen, som ligger i oss alle.

Caroline Myss sier bl.a:”Helbredelse er en mystisk erfaring – det er sjelen som helbreder …”

Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi, m. fl.
Tilbake til terapeutene