Karin Skarnes Evensen

KARIN SKARNES EVENSEN

Adresse: Ringstabekkvn. 70 b, 1358 Jar

Mobil: 93 457 133

E-post: karinse@online.no

BILDE KOMMER

Terapitilbud

  • Regresjoner til tidligere liv / Regresjonsterapi med kroppsterapi: ca 2 1/2 time

Utdanning

Relevante kurs

Praksis

Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene