Om oss

HVA ER NORSK FORBUND FOR REGRESJONSTERAPI?

Norsk forbund for regresjonsterapi ble opprettet som en interesseorganisasjon for regresjonsterapeuter som har oppnådd et «Certificate of Regression Therapy» ved Past Life Regression Academy. Vedtektene er nå endret og åpner for søkere med tilsvarende utdanning i regresjonsterapi. Denne utdanningen må tilfredsstille de høyeste profesjonelle europeiske standarder.

NFRT ble konstituert 7. juni 2006. Org nr: 990 237 107

Forbundet har tre nivåer av medlemskap:

a) Regresjonsterapeuter

  • Tildelt vitnemål for regresjonsterapeututdanning som tilfredsstiller NFRTs til enhver tid gjeldende krav/regler.
  • Gjennomført VEKS-kurs innenfor følgende emner: Vitenskap, etiske problemstillinger i regresjonspraksisen, klientkommunikasjon og aktuell lovgivning.

Regresjonsterapeuter kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund, som gir momsfritak på behandlingen

b) Studentmedlemmer
Medlemskap kan søkes av alle som er under utdanning. Kun studentmedlemmer som har fullført kurshelgene, har stemmerett. Studenter kan være studentmedlemmer i 2 – to – år etter å ha fullført siste kurshelg

c) Støttemedlemmer
Åpent for alle som ønsker å støtte NFRT’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive regresjonsterapeuter kan ikke inneha støttemedlemsskap.

Alle medlemmer forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene som er nedfelt i forbundets vedtekter. Forbundet har også et Fagetisk råd med klagemulighet for klienter.

Medlemmenes virksomhet er regulert gjennom Lov om alternativ behandling mv.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm, e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Sekretær: Anita Lien Lillestrøm
Kasserer: Anita Lien Lillestrøm
Vara: Karin Danneker

Faglig/Fagetisk råd (FER): May Iren Wikeby og Karin Skarnes Evensen, Vara: Anita Paulsen

Utdanningskomiteen: May Iren Wikeby og Karin Skarnes Evensen, Vara: Anita Paulsen