Nyttige lenker

Andy Tomlinson, Regresjonsterapi og regresjonsutdanning i England
Past Life Regression Academy: www.regressionacademy.com

Spiritual Regression Therapy Association

Dette er en internasjonal sammenslutning av terapeuter som bruker regresjonsterapi til tidligere liv, til dette livet og til livet mellom livene, og som respekterer klientens åndelige syn. Terapeutene er utdannet ved Past Life Regression Academy etter internasjonale standarder og arbeider etter etiske retningslinjer til klientens beste.
https://www.regressionassociation.com/

European Association for Regression Therapists – EARTh Association

Dette er en europeisk paraplyorganisasjon som samler allerede eksisterende organisasjoner innen regresjonsterapi. Sertifiserte regresjonsterapeuter og studenter i land som ikke har egne organisasjoner, kan også være medlemmer. EARTh arbeider for å befeste kvaliteten og omdømmet til dette yrket ved å sørge for europeisk godkjenning av sertifiserte medlemmer. EARTh organiserer felles forskning og utdanningsprogrammer og formidler informasjon.
www.earth-association.org/

European Academy for Regression Therapy – EARTh Network

Dette er et nettverk av lærere innen regresjoner og regresjonsterapi som bor i Europa og tilbyr undervisning der. De arbeider etter felles kvalitetsstandarder og sørger for gi studentene kvalifikasjoner som er internasjonalt anerkjente. Lærerne samarbeider og byr på en felles grunnopplæring. Studentene oppfordres til å ta avanserte opplæringsmoduler med andre lærere innen EARTh for å dra nytte av deres ekspertise og lære nye teknikker.
www.earth-network.org/

International Board for Regression Therapy (IBRT)

Dette er et uavhengig organ for eksaminering og sertifisering av regresjonsterapeuter, forskere og opplæringsprogrammer. Deres mål er å sette profesjonelle standarder for praksis, evaluere forberedelser og kvalifisering av utøvere samt kvaliteten på opplæringsprogrammer, og utstedelse av sertifikater for studenter som består den strenge evalueringsprosessen. IBRT er en non-profit organisasjon.
www.ibrt.org

Hans TenDam, Nederland, regresjonsterapeut og forfatter. En pioner innen regresjonsterapien. Har fått etablert regresjonsterapien som et tilbud innen helsevesenet i Nederland.
https://tassointernational.com/

Integral Regression Network (I.R.N.) (Roger Woolger)
Dette er et britisk nettverk som har som mål å skape kontakt mellom regresjonsterapeuter, studenter og personer med interesse for temaet. De ønsker også å støtte og fremme medlemmenes arbeid og personlige vekst. IRN utgir regelmessige nyhetsbrev og opplysninger om opplæring og sosiale begivenheter.
www.rogerwoolger.com

The Society for Spiritual Regression

En profesjonell organisasjon med formål å drive forskning og fremme utøvelsen av «Livet mellom livene» hypnoterapi, basert på Michael Newtons arbeid.
www.spiritualregression.org