Om NFRT

HVA ER NORSK FORBUND FOR REGRESJONSTERAPI?

Norsk forbund for regresjonsterapi ble opprettet som en interesseorganisasjon for regresjonsterapeuter som har oppnådd et «Certificate of Regression Therapy» ved Past Life Regression Academy. Vedtektene er nå endret og åpner for søkere med tilsvarende utdanning i regresjonsterapi. Denne utdanningen må tilfredsstille de høyeste profesjonelle europeiske standarder.

NFRT ble konstituert 7. juni 2006. Org nr: 990 237 107

NFRT har tre medlemskategorier: A) Regresjonsterapeuter, B) Studentmedlemmer og C) Støttemedlemmer

  1. a) Regresjonsterapeuter
  • Tildelt vitnemål for regresjonsterapeututdanning som tilfredsstiller NFRTs til enhver tid gjeldende krav/regler.
  • Gjennomført VEKS-kurs innenfor følgende emner: Vitenskap, etiske problemstillinger i regresjonspraksisen, klientkommunikasjon og aktuell lovgivning.

Regresjonsterapeuter kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund, som gir momsfritak på behandlingen

  1. b) Studentmedlemmer
    Medlemskap kan søkes av alle som er under utdanning. Kun studentmedlemmer som har fullført kurshelgene, har stemmerett. Studenter kan være studentmedlemmer i 2 – to – år etter å ha fullført siste kurshelg
  2. c) Støttemedlemmer
    Åpent for alle som ønsker å støtte NFRT’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive regresjonsterapeuter kan ikke inneha støttemedlemsskap.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i regresjonsterapi foretas av NFRT.

Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som regresjonsterapeut.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Sekretær og kasserer: Anita Lien Lillestrøm
Styremedlem: Karin Danneker

Faglig/Fagetisk råd (FER)= May Wikeby og Karin Skarnes Evensen, vara: Anita Paulsen

Vedtektene ble sist oppdatert 24.4.2021