Fagetisk råd

Fagetisk råd

Fagetisk råd er et rådgivende organ innen NFRT knyttet til den faglige utøvelsen av regresjonsterapi som skal behandle klagesaker og bidra til å utvikle organisasjonen faglig og etisk.

Fagetisk råd er opprettet etter tilrådning fra Helsedepartementet av 13. desember 2002.

Les mer om Fagetisk råd under:

Kontakt oss på: styret@regresjonsterapi.no

Fagetisk råd: Anita Paulsen, Karin Skarnes Evensen, May Wikeby