Hva er regresjonsterapi

Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen eller tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsesmessige og psykiske velvære.

Vi kan arbeide direkte med fysiske og psykiske problemer fra det nåværende livet, men vi kan også velge å forflytte oss til et tidligere liv med et tilsvarende tema og bearbeide problemet der. Dette kan gi en nødvendig avstand og mindre følelsesmessig belastning for klienten.

Man trenger ikke å tro på reinkarnasjon for at denne terapien skal gi virkning. Men som en arbeidsmodell tar vi som utgangspunkt at sjelen kommer tilbake til livet gang på gang for å arbeide videre med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem. Kroppen og sinnet bærer åpenbart på minner om hendelser og inntrykk som kan gi seg psykiske og fysiske utslag. Migrene eller kroniske ryggsmerter kan fortelle noe om en ulykke eller skade i et tidligere liv. Kronisk sår hals kan stamme fra kvelning, hengning eller drukning. Frykt for innestengte rom kan skyldes opplevelser i fengsel, og så videre.

Ofte er det vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet vi lever nå. Regresjonsterapien kan hjelpe oss til å finne en slik forståelse. Vi kan forsone oss med situasjoner vi ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi har kanskje har et vanskelig forhold til.

Regresjonsterapi – et helt knippe verktøy!

La oss si at du oppsøker oss med et spesifikt problem eller symptom som du ønsker å få belyst. Det kan være noe du er redd for, et fysisk problem som ofte virker uforklarlig, mangel på energi og livslyst etc. Her bruker vi ulike «broer» for å få deg inn i det tidligere livet. Vi kan skanne energifeltet ditt for å fange opp fornemmelser eller følelser, som så igjen kan føre oss til et tidligere liv med tilsvarende følelser. Vi kan ta utgangspunkt i et utsagn som du gjentar mens du forsterker de tilhørende følelsene (eks. «Jeg er livredd for å gjøre feil», «Jeg mister alltid dem jeg er glad i» osv.). Vi kan gå ut fra en sterk følelse som bro (eks. mørkeredsel, angst for å snakke i forsamlinger osv.), eller fysiske symptomer (eks. problemer i halsen, svakhet i ben eller armer osv.). Du kan da i enkelte tilfeller komme rett inn i et dramatisk øyeblikk i det tidligere livet, kanskje selve dødsøyeblikket. Vi håndterer eventuelle følelsesutbrudd (katarsis) og fører deg raskt og trygt gjennom opplevelsen til det hele er over. Så tar vi et grundig tilbakeblikk på resten av det livet og noterer ned personer og hendelser som dukker opp underveis.

Når du igjen er kommet gjennom dødsøyeblikket, forflytter vi oss opp på et høyt åndelig plan, der du får møte igjen mennesker som har dukket opp i det tidligere livet. Dette er en viktig del av terapien, for her er vi ute etter å oppnå forståelse, forsoning, tilgivelse osv. Mange møter også sine åndelige veiledere, engler etc. og får verdifull kontakt med sin egen høyere kilde.

Hvis det har forekommet traumatiske hendelser som et overgrep, en ulykke eller en dramatisk død i det tidligere livet, kan vi bruke ulike former for kroppsterapi så du kan få oppleve situasjonen på en ny måte. Vi gjenskaper situasjonen der det dramatiske skjedde, men denne gangen kan du få med deg ekstra hjelp og støtte av kraftdyr, engler, åndelige hjelpere osv. Når du er tilbake i den dramatiske situasjonen, får bena «løpe» der de sist var lammet av skrekk, armene får «rive» til seg et barn man var i ferd med å miste, osv. Etter denne kraftanstrengelsen kan fastfrosset energi igjen få strømme fritt i kroppen, og det kan komme en dyp forløsning. Vi avslutter med en samtale der vi trekker tråder fra det tidligere livet til dette livet, slik at vi får integrert den nye innsikten og de nye energiene.

Regresjon til tidligere liv

Du kan også gjerne oppsøke oss av ren nysgjerrighet for å oppleve deg selv i et tidligere liv, uten at du nødvendigvis har spesielle symptomer eller problemer du ønsker å få belyst. Vi bruker da en rolig fantasireise som bro, slik at du kan komme i kontakt med det tidligere livet som den høyere bevisstheten din velger for deg. Så fører vi deg gjennom hele livet til dødsøyeblikket, der vi noterer hvilke tanker og følelser du trekker med deg ut av det livet. Deretter forflytter vi oss opp til et høyt åndelig plan og arbeider på samme måte som i avsnittet ovenfor. Vi avslutter regresjonen med å trekke tråder fra det tidligere livet til dette livet – mønstre eller personer du kanskje kjenner igjen, og som nå kan forløses.

 

En liten innføring til Livet mellom Livene (LmL)

Har du lest boken Sjelereiser av Michael Newton? Da vet du at vi nå i vår tid har fått en unik anledning til å utforske hva sjelen foretar seg når den ikke er inkarnert i en kropp. Det nye nå er at vi har mulighet til å gå inn og titte på «kjøreplanen» vår og gjøre endringer og korrigeringer underveis. Vi trenger ikke å vente til vi dør eller går gjennom en nær-døden-opplevelse før vi får se nærmere på livet vårt.

På dette sjelenivået er det mulig å finne ut mer om hensikten med det livet vi lever nå. Vi kan treffe igjen åndelige veiledere og sjelevenner og utveksle erfaringer fra dette og andre liv. Vi kan få møte høyerestående sjeler, De Eldre, for å få svar på dype spørsmål vi sitter med i dag. Vi kan få se hvordan vi planla dette livet vi nå lever, hvordan vi valgte omhyggelig hvem vi skulle oppleve det sammen med, hvilket tema vi skulle arbeide videre med, og hvilken vanskelighetsgrad det skulle være på livet vårt.

En reise til Livet mellom livene består vanligvis av tre trinn, basert på Michael Newtons metode for å kvalitetssikre produktet. Første trinn er at du får tilsendt en CD med en innspilt selvhypnose så du kan venne deg til å slappe av og lytte til terapeutens stemme. Dette er som en rolig fantasireise der du trener på å hengi deg til de indre fornemmelsene eller bildene som dukker opp. Jo mer du får trent, desto lettere vil du kunne komme dypt ned i en avslappet tilstand.

Neste trinn er at du kommer til en innledende regresjon under hypnose. Terapeuten sjekker da hvor lett du kommer i en dyp avslappet tilstand og får tilgang på det tidligere livet. Dere går gjennom dette livet og rydder opp i eventuelle følelsesmessige reaksjoner som kan dukke opp, slik at de ikke forstyrrer når dere skal ut på den store og lange reisen til den åndelige dimensjonen.

Tredje og siste trinn er selve reisen til åndeverdenen. Her bruker terapeuten en god del tid på å få deg inn i en dyp, avslappet tilstand ved hjelp av hypnose. Veien går deretter via det tidligere livet som dere arbeidet dere gjennom, og tar utgangspunkt i dødsøyeblikket der. Så fortsetter du på ferden ut i et nytt og spennende terreng som du utforsker detaljert. Hele opplevelsen tar ca. 4 timer. Reisen tas opp på CD, som du får med deg hjem.