Utdanning til Regresjonsterapeut?

Ønsker du Norges beste utdanning innen regresjonsterapi?

NFRT tilbyr utdanning innenfor tre godkjente utdanningsløp.

Våren 2022 starter Regresjonsakademiet med ny utdanning på Krokkleiva ved Lotus Fløyen Tyrifjorden. Les mer her.