Arrangementer

Sett av dato 18.2.2023 til Digitalt seminar og Årsmøte for medlemmer av NFRT

Foredrag med;
May Iren Wikeby, Jobbe digitalt med Regresjonsterapi
og
Andy Tomlinson, “Doing Regression Therapy by the Internet”
by Andy Tomlinson who has been using the internet for regression therapy for the last 2 years and shares his experience and tips to get the best results.,
Lørdag 18.2 kl 10.00 – etterfulgt av diskusjoner og deretter NFRT årsmøte kl 12:00