VELKOMMEN til Norsk Forbund for regrejonsterapi (NFRT)

TIL NORSK FORBUND FOR REGRESJONSTERAPI – Org nr: 990 237 107

Så hyggelig at du har funnet frem til oss!

Regresjonsterapi er et spennende felt som er i rask utvikling. Gjennom foreningen vår vil vi forsøke å bidra til å gjøre denne terapiformen bedre kjent og akseptert som et virksomt hjelpemiddel til å løse problemer av fysisk, psykisk og åndelig art.

Alle medlemmene våre er godkjente terapeuter med regresjonsutdanning på høyeste europeiske nivå. Vi jobber etter fastlagte etiske retningslinjer og har alltid fokus på at det er klienten selv som sitter med alle svarene. Vår oppgave er å skape en trygg ramme der klienten kan utforske sine kjente og mindre kjente sider – fra dette livet eller det som oppleves som tidligere liv.

Ta en titt på sidene våre og gjør deg kjent. Ta gjerne kontakt med oss her hvis du ønsker flere opplysninger eller du ønsker å melde deg inn i forbundet!

Lindring for kropp, sinn og sjel  i én opplevelse