Vivi Chrisdotter

Vivi Chrisdotter

Mobil: 93003918
Adresse: Grindstuveien 27b, 3121 Nøtterøy
E-post:
vivi.chrisdotter@hotmail.com
Nettsted:
www.tipiti.org

Vivi Chrisdotter

 

Terapitilbud

 • Regresjonsterapi med videre oppfølging ved behov
 • Veiledet Meditasjon
 • Energiforløsning
 • Grundig samtale før og etter terapi
Utdanning

 • Regresjonsterapi ( 2011 – Past Life Regression Academy ( PLRA )
 • Hypnoterapi        ( 2010 – PLRA )
 • Offentlig godkjent / autorisert hjelpepleier ( 2004 )
 • Fostermor for ung mann med stort rus-og livsproblematikk ( 2000-2009 )
 • Har dyp erfaring innen sorgarbeid/det å miste et barn – samtaler og tålmodighet rundt dette.
 • Livserfaring og mor til tre døtre
 • Jobber til daglig med psyk. utviklingsh. unge mennesker
Relevante kurs
Praksis

Begrepene «regresjon – inkarnasjon – karma – gjenfødelse» kom inn i mitt liv da jeg på midten av 1970 tallet var 10-11 år… Mine eldre søsken fant- og tok med seg hjem antroposofien. Dette var en «ny» og spennende filosofi som også favnet reinkarnasjonstanken. I min oppvekst leste jeg alt jeg kom over og det fortsatte i mitt voksne liv.

Jeg opplevde de fleste bøker nesten som eteriske vakre alveeventyr – historier som «flagret» forbi i all sin ynde. Men jeg fant ikke det som var viktig for meg og som jeg hadde et stort behov for… nemlig Logikk oppi det hele! Opphav til celleminner – hvordan vi kan ta med oss minner fra et liv til et annet. Hvordan ting fungerer på Den Andre Siden. Årsak til karma. Årsak til egne og frie valg av liv og mennesker/samarbeid med andre sjeler vi skal leve med nå eller neste gang, på godt eller vondt… alt dette fant jeg først for noen få år siden i bøkene «Sjelereiser» og «Livet mellom livene» av Michael Newton som forøvrig også er grunnlegger av den utdanningsformen som PLRA representerer. Jeg vil i den forbindelse også trekke fram to bøker til: «Mange liv, mange Mestre» av Brian Weiss og «Jesus og Esseerne» av Dolores Cannon. Hvilken dokumentasjon! Og gjennom innsikten alle disse bøkene ga meg, forstod jeg plutselig hvem vi Egentlig er og hvor fantastisk regresjonsterapi som verktøy er! Dette er jo ikke noe hokus-pokus eller «skummelt-alternativt»! Så dette ville jeg lære & dette ville jeg jobbe med!

Jeg har hele mitt liv vært en hjelper for både mennesker og dyr. Kristus er min veileder og min gudstro er av det slaget som ikke stenger Gudskraften inne i de strenge rammer og ismer som kirker og menigheter finner trygge og sømmelige. Livets kraft finnes jo rundt oss og i oss. I mennesker, dyr og natur. Både den vi ser fysisk og den vi sanser.

Jeg ønsker å være en lysarbeider og dele denne innsikten med mine medmennesker. Vi er alle av den samme kilden der Trygghet fri for negativitet og blokkeringer, gir Fred i sinnet og ny vekst som menneske.
Jeg jobber deltid som regresjons terapeut i tillegg til min stilling i avlastningsbolig.
Besøk gjerne min hjemmeside og vær hjertelig velkommen!

Medlemsskap

 • Norsk forbund for regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene