Trine-Lise Knutsen

Trine-Lise Knutsen

Adresse:

Telefon:

Mobil: 

E-post: trinelise.knutsen@icloud.com 

Nettsted:

Terapitilbud

  • Regresjoner til tidligere liv / Regresjonsterapi med kroppsterapi: ca 2 1/2 time
  • Oppfølging (samtaler/kroppsterapi): Timebasis, minimum 1 time
  • Non Violent Communication – hvordan bruker vi språket
Utdanning
Relevante kurs

  • : Grunnkurs hypnoterapi ved Past Life Regression Academy
Praksis
Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene