Mervi Straume

MERVI STRAUME

Adresse: Sverige

Mobil: 

E-post: mervis@frisurf.no

Hjemmeside: www.souljourney.no

 Mervi Straume

 

Terapitilbud

  • Regresjoner til tidligere liv / Regresjonsterapi med kroppsterapi: ca 2 1/2 time
  • Oppfølging (samtaler/kroppsterapi): Timebasis, minimum 1 time
  • Non Violent Communication – hvordan bruker vi språket
Utdanning

  • 2008 – Ettårig regresjonsterapi ved Past Life Regression Academy
  • 3-årig grunnkurs i psykologi (i Finland)
Relevante kurs

  • 2007: Grunnkurs hypnoterapi ved Past Life Regression Academy
Praksis

Dynamikken mellom menneskenes psykologiske systemer har alltid fascinert meg. Det er denne dynamikken som har alt i seg – språk, følelser, sanser, minner og ikke minst våre holdninger, som preger hverdagen, som får oss å føle lykkelig eller ulykkelig, eller oppnå tilstanden av lykke. Dette kaller jeg `personlig biografi`.
Slik lever vi til den dagen vi spør oss: ”Var dette alt?”.

Denne prosessen lagrer vi i våre kropper, som før eller senere sier fra at dynamikken i prosessen må endres. For å endre denne prosessen bruker jeg regresjon, som fungerer som en terapeutisk renselse av den personlige biografien.

Det norske språk var det 6. språket for meg å lære, og det er blitt mitt daglige språk. Det har forbauset meg i alle år hvor lite oppmerksomhet språk har hatt og har i psykologiske prosesser. Språk er helt sentral i de arketypiske bilder vi produserer. Mennesker skaper språk, men språk skaper også mennesker.

Jeg har jobbet 30 år i forretningslivet, hvor samspill og ulike roller i virksomheter forteller meg hva de innerste motiver til mennesker er, og som får oss å handle slik vi gjør. Store forandringer og vanskelige valg i livet har fått meg til å se tilbake på min egen biografi og lært meg hvordan jeg kan kjenne meg selv.

Mange spirituelle mennesker har krysset min vei og bidratt til en rik erfaring. Jeg skal heller ikke glemme alle de `vanskelige` individer som jeg har fått lov til å speile mine egne skyggesider i.

Å kjenne seg selv fører til frihet av helt ekstraordinært mentalt innhold. Spørsmålet er hva vil jeg bli `fri fra`.

Renselse av den personlige biografien er en regresjon, hvilket er nødvendig for å erfare progresjon i livet.

Takk at du ville lese dette.

Medlemsskap

  • Norsk forbund for regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene