Ingerlill Moneel

Ingerlill Moneel

Kontoradresse: Steinsoppfaret 34, 4824 Bjorbekk

Mobil: 91007574

E-postingerlill@moneel.no

Hjemmeside: www.vigle.no

Life & Business Coach

  •  Coaching
  •  Regresjon
  •  Livet mellom livene
  •  Healing
  •  Bach Blomsterremedier
Utdanning
Relevante kurs
Praksis; siden 2003
Medlem skap

  • Norsk forbund for Regresjonsterapi
Tilbake til terapeutene