Trond Rasmussen

Trond Rasmussen

Tlf. 412 85 910, trond@psykosofi.no
www.psykosofi.no
Kontor: Bjørndalveien 71, 3140 Nøtterøy

 

 

Terapitilbud

  • Regresjon ca 2 timer
  • Samtale ca 1 time
Utdanning

  • Psykolog, klinisk spesialist
  • Regresjonsterapi ved regresjonsakademiet
Medlemsskap

  •  Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT)
Tilbake til terapeutene