Årsmøte

Årsmøte er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte.  Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet.  Kun styret kan bruke NFRT’s organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 4 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 1 styremedlemmer) samt 1 varamedlemmer.  Valgperioden er for 1 eller 2 år.  Leder stiller til valg hvert år.  Styrets medlemmer sitter i to år før gjenvalg.