Om NFRT

HVA ER NORSK FORBUND FOR REGRESJONSTERAPI?

Norsk forbund for regresjonsterapi ble opprettet som en interesseorganisasjon for regresjonsterapeuter som har oppnådd et «Certificate of Regression Therapy» ved Past Life Regression Academy. Vedtektene er nå endret og åpner for søkere med tilsvarende utdanning i regresjonsterapi. Denne utdanningen må tilfredsstille de høyeste profesjonelle europeiske standarder.

NFRT ble konstituert 7. juni 2006. Org nr: 990 237 107

Forbundet har to nivåer av medlemskap:

Terapeutmedlemmer har fullført utdanningen og oppnådd sitt vitnemål, og kan presentere seg på forbundets hjemmeside.

Studentmedlemmer har påbegynt sin undervisning, men ennå ikke oppnådd sitt vitnemål.

Alle medlemmer forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene som er nedfelt i forbundets vedtekter. Forbundet har også et Fagetisk råd med klagemulighet for klienter.

Medlemmenes virksomhet er regulert gjennom Lov om alternativ behandling mv.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Sekretær: Lisbeth Lyngaas
Kasserer: Trond Rasmussen
Styret: Gudrun Sanden,
Vara: Tom Børre Olaussen

Fagetisk råd: Anita Paulsen, Karin Skarnes Evensen, May Wikeby
Utdanningskomité: Karin Skarnes Evensen, Anita Paulsen