Årsmøte gjennomføres digitalt 24. april 2021

Påloggingslenke sendes ved påmelding. Saker som skal behandles på årsmøtet bes sendes inn senest 3.4.21. Utsending senest 2 uker før årsmøtet.